Historische Kring Stad Muiden
Home
Historie Muiden
Rondleidingen
Muiden in Beeld
Villa Amuda
HKSM Shop
Websites
Contact

De Historische Kring Stad Muiden (HKSM) is een vereniging met leden, die allemaal geďnteresseerd zijn in het verleden van ons meer dan 1050 jaar oude stadje. 

Activiteiten HKSM
De HKSM geeft 4 keer per jaar het blad Villa Amuda uit, waarin naast voor Muiden belangrijke historische onderwerpen ook algemene historische onderwerpen aan de orde komen. Verder zijn er twee lezingen per jaar, worden er rondwandelingen gehouden onder leiding van gidsen van de HKSM en organiseert de HKSM de jaarlijkse Open Monumentendag in september. Bovendien is er een genealogiewerkgroep binnen de HKSM aktief, De Linde genaamd, die zich bezig houdt met het onderzoeken van stambomen van oude Muider families. Ook is er een werkgroep archeologie, die scherven uit de Noordpolder heeft verzameld.

Lidmaatschap
De contributie voor het lidmaatschap van de HKSM bedraagt voor leden in Muiden 10 euro en voor leden buiten Muiden 15 euro per jaar. Bij uw lidmaatschap ontvangt u 4 maal per jaar het blad Villa Amuda
Het aanmeldingsformulier voor het HKSM-lidmaatschap kunt u hieronder downloaden als Word-document  of als PDF-bestand.
Aanmeldingsformulier Word (22kB)
Aanmeldingsformulier PDF (24 kB)

Openingstijden
Iedere zaterdag zijn er bestuursleden van 11.30 uur tot 13.00 uur te vinden in het Muizenfort, Vestingplein 2 te Muiden. U gaat in de hal rechtsaf en neemt dan de eerste deur aan uw rechterhand. 

Het postadres is: Vestingplein 1 – 1398 VE Muiden. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hksm.nl.


Het Muizenfort, waar het secretariaat van de HKSM is gevestigd.

VERENIGINGSNIEUWS

Open Monumenten Dag 2014

Zaterdag 13 september:

  • 10.00 – 17.00 u. In het Muizenfort, Vestingplein: Films over Muiden, foto’s over reizen en de Groote Zeesluis, informatie over Muiden enz.
  • 10.00-17.00 u. MuiderMuizenfortMuseum
  • 12.00 – 17.00 u. De Groote Zeesluis met in de middenkolk een te bezichtigen schip, toelichting over gebruik en historie van de sluis.
  • 10.00 – 17.00 u. De Vechthoeve, huis van Van Wees, meer dan 100 jaar oud, is in kleine groepen gedeeltelijk voor het publiek opengesteld.
  • 10.00 – 16.00 u. De R.K. St. Nicolaaskerk aan de Herengracht.

Zaterdag 13 en zondag 14 september:

Zaterdag 13 september 11.00-16.00 u. en zondag 14 september van 13.00-16.00 u. in de Grote kerk aan het Kerkplein een tentoonstelling van het Kunstcollectief Muiden-Muiderberg met thema: Maaltijd der Vrienden.

Molen de Onrust bij het Naardermeer, Boezemkade 1, beide dagen open van 11.00 u. –16.00uur.

Tentoonstelling Muiden

In het Muizenfort is er nu een kleine tentoonstelling van oude prenten over Muiden, deze hebben wij in bruikleen van Duco Luitse. Het zijn o.a. foto’s van de Middeleeuwse stadszegels en plattegronden van Muiden.

Statuten wijziging

Afschrift statuten wijziging (23-03-2011):
Download afschrift HKSM statuten wijziging