Historische Kring Stad Muiden
Home
Historie Muiden
Rondleidingen
Muiden in Beeld
Villa Amuda
HKSM Shop
Websites
Contact

De Historische Kring Stad Muiden (HKSM) is een vereniging met leden, die allemaal geďnteresseerd zijn in het verleden van ons meer dan 1050 jaar oude stadje. 

Activiteiten HKSM
De HKSM geeft 4 keer per jaar het blad Villa Amuda uit, waarin naast voor Muiden belangrijke historische onderwerpen ook algemene historische onderwerpen aan de orde komen. Verder zijn er twee lezingen per jaar, worden er rondwandelingen gehouden onder leiding van gidsen van de HKSM en organiseert de HKSM de jaarlijkse Open Monumentendag in september.

Lidmaatschap
De contributie voor het lidmaatschap van de HKSM bedraagt voor leden in Muiden 12,50 euro en voor leden buiten Muiden 20 euro per jaar. Bij uw lidmaatschap ontvangt u 4 maal per jaar het blad Villa Amuda
Het aanmeldingsformulier voor het HKSM-lidmaatschap kunt u hieronder downloaden als Word-document  of als PDF-bestand.
Aanmeldingsformulier Word (22kB)
Aanmeldingsformulier PDF (24 kB)

Openingstijden
Iedere zaterdag zijn er bestuursleden van 11.30 uur tot 13.00 uur te vinden in het Muizenfort, Vestingplein 1 te Muiden. U gaat in de hal rechtsaf en neemt dan de eerste deur aan uw rechterhand.

Het postadres is: Vestingplein 1 – 1398 VE Muiden. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hksm.nl.


Het Muizenfort, waar het secretariaat van de HKSM is gevestigd.

Voorjaarsvergadering in mei

De voorjaarsvergadering zal plaatsvinden op 19 mei 2016 om 20.00 uur in de Kazernezaal te Muiden.

Ken uw nieuwe buren in Gooise Meren

Per 2016 ontstaat de gemeente Gooise Meren. Historische verenigingen en stichtingen uit Naarden, Bussum en Muiden hebben voor de inwoners activiteiten ontwikkeld om ze kennis te laten maken met de nieuwe gemeente. Onder de noemer Ken uw nieuwe buren in Gooise Meren zijn fiets- en bustochten uitgezet langs historische plaatsen in Gooise Meren en er komt een lesbrief voor scholen.

Fiets- en wandeltochten zijn te downloaden:
> Klik hier om de fiets- en wandelroute te downloaden

Opgeven voor bustocht: bustochtgooisemeren@tussenvechteneem.nl. Kosten € 5,- pp. overmaken naar NL95 INGB 0003 8920 84 tnv Stichting Tussen Vecht en Eem, Bussum. Er volgen nog verschillende bustochten.

Verder is er een rondreizende tentoonstelling die bestaat uit 9 hoge panelen met foto’s en teksten over verschillende historische thema’s uit de vier woonkernen. De tentoonstelling is op 15 plaatsen te zien in gemeentehuizen, bibliotheken, wijkcentra, verzorgingscentra e.d.

Alle informatie is te vinden in de folder:
> Klik hier om de folder te downloaden