Historische Kring Stad Muiden
Home
Historie Muiden
Rondleidingen
Muiden in Beeld
Villa Amuda
HKSM Shop
Websites
Contact

De Historische Kring Stad Muiden (HKSM) is een vereniging met leden, die allemaal geďnteresseerd zijn in het verleden van ons meer dan 1050 jaar oude stadje. 

Activiteiten HKSM
De HKSM geeft 4 keer per jaar het blad Villa Amuda uit, waarin naast voor Muiden belangrijke historische onderwerpen ook algemene historische onderwerpen aan de orde komen. Verder zijn er twee lezingen per jaar, worden er rondwandelingen gehouden onder leiding van gidsen van de HKSM en organiseert de HKSM de jaarlijkse Open Monumentendag in september. Bovendien is er een genealogiewerkgroep binnen de HKSM aktief, De Linde genaamd, die zich bezig houdt met het onderzoeken van stambomen van oude Muider families. Ook is er een werkgroep archeologie, die scherven uit de Noordpolder heeft verzameld.

Lidmaatschap
De contributie voor het lidmaatschap van de HKSM bedraagt voor leden in Muiden 10 euro en voor leden buiten Muiden 15 euro per jaar. Bij uw lidmaatschap ontvangt u 4 maal per jaar het blad Villa Amuda
Het aanmeldingsformulier voor het HKSM-lidmaatschap kunt u hieronder downloaden als Word-document  of als PDF-bestand.
Aanmeldingsformulier Word (22kB)
Aanmeldingsformulier PDF (24 kB)

Openingstijden
Iedere zaterdag zijn er bestuursleden van 11.30 uur tot 13.00 uur te vinden in het Muizenfort, Vestingplein 2 te Muiden. U gaat in de hal rechtsaf en neemt dan de eerste deur aan uw rechterhand. 

Het postadres is: Vestingplein 1 – 1398 VE Muiden. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hksm.nl.


Het Muizenfort, waar het secretariaat van de HKSM is gevestigd.

VERENIGINGSNIEUWS

Najaars-ledenvergadering 27 november

Op 27.11.2014 is er weer de najaars-ledenvergadering. We beginnen met wat bestuursmededelingen, daarna is er een lezing van mevrouw Yvonne Molenaar over “Ridders van Holland, naar aanleiding van de tentoonstelling van dit jaar in het Muiderslot. Als er daarna nog tijd is, een filmpje over Muiden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de Kazerne te Muiden.

Open Monumenten Dag 2014 succesvol

Open Monumenten Dag 2014 in Muiden georganiseerd door de HKSM was zeer succesvol verlopen. Het Muizenfort, het Muizenfort Museum, de beide kerken, het schip in de Groote Zeesluis en molen de Onrust bij het Naardermeer trokken veel bezoekers. De boerderij de Vechthoeve was echter het meest in trek.

Tentoonstelling Muiden

In het Muizenfort is er nu een kleine tentoonstelling van oude prenten over Muiden, deze hebben wij in bruikleen van Duco Luitse. Het zijn o.a. foto’s van de Middeleeuwse stadszegels en plattegronden van Muiden.

Statuten wijziging

Afschrift statuten wijziging (23-03-2011):
Download afschrift HKSM statuten wijziging