Historische Kring Stad Muiden
Home
Historie Muiden
Rondleidingen
Muiden in Beeld
Villa Amuda
HKSM Shop
Websites
Contact

De Historische Kring Stad Muiden (HKSM) is een vereniging met leden, die allemaal geļnteresseerd zijn in het verleden van ons meer dan 1050 jaar oude stadje. 

Activiteiten HKSM
De HKSM geeft 4 keer per jaar het blad Villa Amuda uit, waarin naast voor Muiden belangrijke historische onderwerpen ook algemene historische onderwerpen aan de orde komen. Verder zijn er twee lezingen per jaar, worden er rondwandelingen gehouden onder leiding van gidsen van de HKSM en organiseert de HKSM de jaarlijkse Open Monumentendag in september. Bovendien is er een genealogiewerkgroep binnen de HKSM aktief, De Linde genaamd, die zich bezig houdt met het onderzoeken van stambomen van oude Muider families. Ook is er een werkgroep archeologie, die scherven uit de Noordpolder heeft verzameld.

Lidmaatschap
De contributie voor het lidmaatschap van de HKSM bedraagt voor leden in Muiden 10 euro en voor leden buiten Muiden 15 euro per jaar. Bij uw lidmaatschap ontvangt u 4 maal per jaar het blad Villa Amuda
Het aanmeldingsformulier voor het HKSM-lidmaatschap kunt u hieronder downloaden als Word-document  of als PDF-bestand.
Aanmeldingsformulier Word (22kB)
Aanmeldingsformulier PDF (24 kB)

Openingstijden
Let op: in de maand juli zijn wij gesloten. We zijn weer open op 1 augustus 2015. Iedere zaterdag zijn er bestuursleden van 11.30 uur tot 13.00 uur te vinden in het Muizenfort, Vestingplein 2 te Muiden. U gaat in de hal rechtsaf en neemt dan de eerste deur aan uw rechterhand.

Het postadres is: Vestingplein 1 – 1398 VE Muiden. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hksm.nl.


Het Muizenfort, waar het secretariaat van de HKSM is gevestigd.

VERENIGINGSNIEUWS

Voorjaarsvergadering 23 april 2015

De Voorjaarsvergadering van 2015 zal plaatsvinden op 23 april 2015 in de Kazerne te Muiden. Na de bestuursverslagen zal er een powerpoint presentatie zijn over de mooie plekken van de 3 Fusiegemeenten.

Open Monumenten Dag 2015

Open Monumenten Dag 2015 zal plaatsvinden op het weekend van 12 en 13 september 2015. Beide dagen zullen georganiseerd worden door de HKSM.

Tentoonstelling Muiden

In het Muizenfort is er nu een kleine tentoonstelling van oude prenten over Muiden, deze hebben wij in bruikleen van Duco Luitse. Het zijn o.a. foto’s van de Middeleeuwse stadszegels en plattegronden van Muiden.

Statuten wijziging

Afschrift statuten wijziging (23-03-2011):
Download afschrift HKSM statuten wijziging